THE JOURNEY METHOD, created and developed by Brandon Bays, empowers us to partner with our emotions and access the body's own wisdom to heal issues on a cellular level. 

As an Accredited Journey Practitioner, Caroline Waters holds a beautiful space for each individual to identify, process and release the root cause of a current issue. Types of issues addressed can be emotional, physical, financial, relationship-/ career related or spiritual. Sessions can be conducted in English, Norwegian, Swedish or Danish. CLICK HERE TO READ TESTIMONIALS

Because Caroline has been through a powerful healing journey of her own, including surviving a near death car accident at age eighteen and successfully recovering from a serious head trauma and PTSD, Caroline provides a deeply healing, solution oriented, empathic space of understanding and deep compassion, no matter how small or how big the issue might be.

Schedule your Appointment via healing@carolinewaters.com.

Designer Sessions, such as Life Purpose processes and Phobia Cures are typically 2-3 hours long.

Follow Up/ Empowerment Sessions, such as Vow Change and Belief Drop Through processes are 30-50 minutes long. 

All-Day Sessions include a 2-hour elicitation session, followed by a healthy lunch and an afternoon Designer Session.

Journey sessions can also be used in conjunction with Vocal Freedom, to uncover and dissolve blocks to freedom of expression.

All sessions are available world wide via Zoom.

Reisen-metoden, utviklet av Brandon Bays, lærer oss å samarbeide med våre følelser og få tilgang til kroppens egen visdom for å løse problemer på cellenivå

Som Reisen-terapeut, skaper Caroline Waters rom for at vi skal kunne identifisere, bearbeide og slippe taket i den emosjonelle årsaken til en stressende situasjon eller en følelse av ubehag eller ubalanse i kroppen. Dette kan dreie seg om følelsesmessige, fysiske, finansielle, forholdsmessige eller karriererelaterte forhold.

Caroline har selv vært gjennom en dyptpløyende helbredelsesreise, etter at hun overlevde en alvorlig bilulykke som bl a ga henne midlertidig hukommelsestap og posttraumatisk stress. Dette har gitt henne en unik innsikt nå det gjelder å finne kreative løsninger på tilsynelatende uoverkommelige situasjoner, samt stor empati og forståelse for alle som sliter med å finne en vei til helhet, sunnhet, produktivitet og balanse i livet. 

Timebestilling skjer via Åmål Musik & Healing

HER ER EN LISTE OVER CAROLINES MEST POPULÆRE REISER: 

Vitamininsprøytnings- og oppfølgingsreiser er 30-50 minutter lange. 

Designerreiser er 2-3 timer lange. Dette for å være sikre på at vi fullfører reisen - det er din egen indre visdom som leder veien her. 

Heldagsreiser starter med en 2-timers utforskningsrunde for å identifisere kjernen i det du søker. Deretter følger en lett  lunch og en designerreise. 

Carolines Reisen-prosesser kan også kombineres med Kraniosakralterapi eller med Vocal Freedom, for å identifisere og slippe taket i det som blokkerer for at du skal kunne uttrykke deg med din hele og fulle kraft. 

Reisen kan også gjøres via Skype, FaceTime eller Zoom.